WiFi Wise voor Radboud UMC gezondheidszorg wifi

Radboud UMC, Nijmegen

Universitair medisch centrum Gelderland, >10.000 medewerkers

Vraag:
Re design van het complete Cisco netwerk i.v.m. verhoogde netwerkeisen vanuit de gezondheidszorg. Onder het project WLAN op Orde werd het huidige WLAN onder de loep genomen. Doel was het uitfaseren van het Cisco & HP Wi-Fi data en voice netwerk vanwege een nieuwe EoL/EoS productlijn.

Aanpak:
Als Technisch Expert hebben we samen met de betrokkenen een roadmap opgezet. Hiermee hebben we de basis gelegd voor de re designplan. Omdat men gekozen had voor een ‘single-vendor-policy’ (Cisco) was dit de basis voor ons re designplan. In dit plan is de re design van het indoor en outdoor gedeelte meegenomen.

Oplossing:
Nieuw architectuur/design van een Cisco high density & capacity WLAN op basis van data en voice, zowel indoor als outdoor. Hierbij is gebruikt gemaakt van de volgende Cisco hardware; Cisco 8540 WLAN controllers, Cisco 3700 access points, Prime Infrastructure, Mobility Service Engine, Cisco.

RadboudUMC

Klik hier voor meer informatie over WiFi Wise in de gezondheidszorg.

design en beheer, gezondheidszorg

Contactdetails WiFi Wise BV

Veldstraat 29
NL-5815 CW Merselo
KvK 72736305
BTW NL859217978B01

Copyright © 2019 WiFi Wise | Privacy- & cookiestatement | Algemene voorwaarden | Website by Dai Dai Design