Skip to main content
WPA3 de oplossing voor veiliger WiFi?

WPA3 de oplossing voor veiliger WiFi?

Krijgt u met WPA3 een veiliger Wi-Fi netwerk? Begin januari 2018 heeft de Wi-Fi Alliance WPA3 aangekondigd. De langverwachte opvolger van WPA2 met allerlei verbeteringen voor veiliger WiFi.

Welke verbeteringen?

  • Betere privacy door individuele versleuteling
  • Geen mogelijkheden meer voor “dictionary attacks”
  • Eenvoudige beveiliging mogelijk voor IoT apparaten (WPS opvolger)
  • En als laatste een 192 bits versleuteling voor netwerken met hoge beveiligingseisen.

 

Wanneer?

De eerste apparaten die WPA versie 3 ondersteunen worden eind 2018 verwacht, maar dan?

Om gebruik te maken van deze nieuwe versleuteling moeten het accespoint EN client dit ondersteunen en daar zit het probleem:

De Wi-Fi Alliance werkt met certificeringen en alle apparaten die WPA3 gaan ondersteunen moeten getest en gecertificeerd worden. De meeste huidige (WPA2) apparaten en IoT apparaten zullen dus geen upgrade krijgen.

Conclusie

WPA2 is er dus nog wel even en de netwerken zullen dus een gemengde security krijgen en nog steeds kwetsbaarder zijn. Pas als het laatste WPA2 apparaat uit je netwerk is kun je “WPA3 only” aanzetten.

Wil je meer weten? Bel ons!

veiligheid, wpa3