Skip to main content
triple double kantoor

Triple Double Sportsmarketing kantoren, Eindhoven

>50 medewerkers, plaatst voor ruim 125 gasten in conferentie ruimtes

Vraag: Het standaard geleverde Wi-Fi geeft ons geen vertrouwen en werkt niet naar behoren. Kan dit anders?

Aanpak: Wensen en eisen in kaart brengen en bepalen wat er mist en waar de verbeterpunten liggen. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de eindgebruikers. Vervolgens een re design-plan opstellen en uitvoeren.

Oplossing:
In kaart gebracht wat er aan hardware op dat moment aanwezig was. Een pakket van eisen samengesteld met de diverse gebruikers en verantwoordelijken. Middels een Wireless Site Survey (gebruikmakend van het Ekahau pakket) in kaart gebracht wat de ideale situatie zou zijn. Na het bespreken van het re designplan, overgegaan tot uitvoering van het werk. Bestaande hardware is zoveel mogelijk gebruikt. In de samenwerking is ook de gebouwbeheerder betrokken geweest voor een naar behoren werkende eindoplossing (met alle randvoorwaarden in acht genomen).

consultancy, office, troubleshooting